ขอเชิญชมนิทรรศการ “เมืองสร้างสรรค์แห่งอาเซียน ประจำปี 2564 : ASEAN Creative Cities 2021”

ขอเชิญชมนิทรรศการ “เมืองสร้างสรรค์แห่งอาเซียน ประจำปี 2564 : ASEAN Creative Cities 2021”

#Rcac #ขอเชิญชม

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงวัฒนธรรม (ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน)

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “เมืองสร้างสรรค์แห่งอาเซียน ประจำปี 2564 : ASEAN Creative Cities 2021”

ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น 3

หรือสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

โดยสามารถรับชมได้ที่: https://www.facebook.com/aseanculturalcenter


ติดต่อสอบถาม ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน โทร. 02 224 4279

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องเมืองสร้างสรรค์ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ภายใต้โครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network: UCCN) มุ่งเน้นนำเสนอคุณค่าของเมืองสร้างสรรค์ในอาเซียนที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 ได้แก่ เพชรบุรี ประเทศไทย คูชิง สหพันธรัฐมาเลเซีย และจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การบรรยายให้ความรู้ และการสาธิตทางวัฒนธรรม เป็นต้น

หมายเหตุ: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกัน และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังต่อไปนี้

1. แสดงผลการฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม”

2. หากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ต้องแสดงผลการตรวจ AKT (Antigen Test Kit) ภายในระยะเวลา 24 ชม. ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

3. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากวัดอุณหภูมิร่างกายได้ตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป ให้งดเข้าร่วมกิจกรรม

4. หากมีอาการสงสัยว่ามีไข้ ได้แก่ ตัวร้อน ปวดเนื้อปวดตัว หนาวสั่น มีอาการระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ น้ำมูก จาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก ให้งดเข้าร่วมกิจกรรม

5. ลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมและตอบแบบสอบถามผ่านระบบ Google form เพื่อจัดเก็บข้อมูล

6. จัดลำดับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งรอบการเข้าชมรอบละไม่เกิน 20 คน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร: 02 2244279

อีเมล: [email protected]

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เปิดให้บริการตามปกติ

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.30 น. (เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

0 2224 8030 ต่อ 202 (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

#ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน#AseanCulturalCenter#ศูนย์อาเซียน#Rcacbkk#Rcac#Rcac84#84rcac#Ratchadamnoencontemporaryartcenter

#Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน



ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031