[ประกาศ] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม FOOD FUN FRAME “ข้าว”

[ประกาศ] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม FOOD FUN FRAME “ข้าว”

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม Food Fun Frame “ข้าว”วันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562เวลา 9:30 – 17:00 น.

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

(เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทุกท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ทางโทรศัพท์)

1. เสาวคนธ์ วงศ์ศุภชัยนิมิต
2. เวชกร เรืองแจ่ม
3. ปาลีรัศม์ ธำรงสถานนนท์
4. ชิดชนก ชูช่วย
5. นริศรา ขวัญอ่วม
6. จินตนา สุทธิศรีสุรีย์
7. เฮเลน ฮอง
8. จิรณรงค์ วงษ์สุนทร
9. วีรกัญญา ข
10. สกุลกานต์ กันทาเครือ
11. Gai Lai Mitwichan
12. บัณฑิต ภิญโญวัฒนชีพ
13. นัชทกมล สงครามศรี
14. Nichapon Thawanthonnarudon
15. นางสาวจิตฐมาศ คุปตจิตต์
16. ดวงใหม่ วงศ์ทรายทอง
17. ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง
18. ฐาณิญา เจนธุระกิจ
19. วรารัตน์ สานนท์
20. ณัฐวุฒิ พรมจันทร์
21. Piyawit Tantiwet
22. ณศรัณย์ กิตติเศรษฐรักษ์
23. ปิยะรัตน์ เรืองแสง
24. สุนิสรา บุญตั้ง
25. ดลธเนศ สันติธาดา
26. Sasicha Sukbangnop
27. Jeerana Khamjaisai
28. ณภัสนันท์ อัมพุช
29. ศิวกร กังวาลจิตต์
30. อักษรา ชตอร์พเพอ
31. เสาวลักษณ์ เชื้อคำ
32. ชมพูภัค พูนพล
33. วรรณา จารุพาณิชย์กุล
34. อุทัยวรรณ โตดิลกเวชช์
35. พลัฏฐ์ จตุภัทรบุตร
36. สุวภัทร พงษ์พิสุทธินันท์
37. ธวัช มหันต์เชิดชูวงศ์
38. ธนกรณ์ ชิตโสภณดิลก
39. กวินพร เจริญศรี
40. กิติพร แซ่ค่ง

กิจกรรม FOOD FUN FRAME “ข้าว” ประกอบด้วย

  • งานเสวนา การสาธิตและชิมอาหาร
  • อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดจานและถ่ายรูปอาหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02 209 3761 (ในวันและเวลาราชการ)


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031