ประมวลภาพกิจกรรมการเสวนาเรื่อง “ชุมทางร้อยไทย BEHIND THE SCENES”

ประมวลภาพกิจกรรมการเสวนาเรื่อง “ชุมทางร้อยไทย BEHIND THE SCENES”

ประมวลภาพกิจกรรมการเสวนาเรื่อง “ชุมทางร้อยไทย Behind the Scenes” เพื่อถ่ายทอดแนวคิดการออกแบบเพื่อชุมชน และการออกแบบโดยใช้ต้นทุนทาง วัฒนธรรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดย นายไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปินศิลปาธร นางสาว สุวพัชร โสวภาค ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ และทีมงานเซียมไล้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ณ โถง ชั้น1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031