พิธีมอบรางวัลการประกวดงานเขียน เรื่องเล่าจากบ้านเรา ปี 2562

พิธีมอบรางวัลการประกวดงานเขียน เรื่องเล่าจากบ้านเรา ปี 2562

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดงานเขียน เรื่องเล่าจากบ้านเรา ปี 2562 ประกอบด้วย ผลงานประเภทเรียงความ เรื่องสั้น และกวีนิพนธ์ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อําเภอของสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น หรือศิลปวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย ศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2562(เริ่มลงทะเบียน เวลา 14:00 น.) ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “ภาพสะท้อนชายแดนใต้ผ่านงานวรรณกรรม : เรื่องเล่าจากบ้านเรา” เวลา 15:30 – 16:30 น. โดย สถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (คณะกรรมการตัดสินฯ) วนิดา เต๊ะหลง จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะกรรมการคัดสรรฯ) และ ผศ. พิเชฐ แสงทอง จากภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ผู้แทนสถาบันการศึกษาที่ร่วมดำเนินการจัดอบรมในพื้นที่)[ชมย้อนหลัง] บรรยากาศพิธีมอบรางวัลการประกวดงานเขียน เรื่องเล่าจากบ้านเรา ปี 2562 (22 สิงหาคม 2562)


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031