ภาพบรรยากาศ การแสดงผลงานจากโครงการ “ผ้าไทยในฐานะทูตสันถวไมตรี / CRAFTING FUTURE : THAI HERITAGE TO FASION DIPLOMACY และการเสวนาในหัวข้อ “ผ้าไทยสู่การยอมรับในระดับสากล และ กลยุทธ์การสร้างตำแหน่งใหม่ของสินค้าจากผ้าไทยในห่วงโซ่อุปทาน” วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ภาพบรรยากาศ การแสดงผลงานจากโครงการ “ผ้าไทยในฐานะทูตสันถวไมตรี / CRAFTING FUTURE : THAI HERITAGE TO FASION DIPLOMACY และการเสวนาในหัวข้อ “ผ้าไทยสู่การยอมรับในระดับสากล และ กลยุทธ์การสร้างตำแหน่งใหม่ของสินค้าจากผ้าไทยในห่วงโซ่อุปทาน” วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ภาพบรรยากาศ

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น.

นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย เคานต์เจรัลด์ แวน เดอ สตราเทน พอนโธส ประธานมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ ร่วมชมการแสดงผลงานจากโครงการ “ผ้าไทยในฐานะทูตสันถวไมตรี / Crafting Future : Thai Heritage to Fasion Diplomacy และการเสวนาในหัวข้อ “ผ้าไทยสู่การยอมรับในระดับสากล และ กลยุทธ์การสร้างตำแหน่งใหม่ของสินค้าจากผ้าไทยในห่วงโซ่อุปทาน”

ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจาก กองทุน ส่งเสริม ศิลปะ ร่วมสมัย ประจำปี 2563

โดยมีศิลปินนักออกแบบ แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมภายในงาน

ณ ห้องปฏิบัติการ 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031