ภาพบรรยากาศ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปาธร ภายใต้โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4 โดยคุณอริญชย์ รุ่งแจ้ง ศิลปินศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปาธร ภายใต้โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4 โดยคุณอริญชย์ รุ่งแจ้ง ศิลปินศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#RCAC #ภาพบรรยากาศ

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

เวลา 13.00 น.

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และนายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัย เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปาธร ภายใต้โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โดยคุณอริญชย์ รุ่งแจ้ง ศิลปินศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรม

ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์

แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชน และผู้สนใจที่มาเข้าร่วมกิจกรรมฯ

#ศิลปินศิลปาธร

#rcacbkk #rcac #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#RatchadamnoenContemporaryArtCente


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031