สศร.จัดแผนศิลปะร่วมสมัยช่วยเหลือศิลปินโดนพิษโควิด-19 เพราะคนไทยไม่ทิ้งกัน

สศร.จัดแผนศิลปะร่วมสมัยช่วยเหลือศิลปินโดนพิษโควิด-19 เพราะคนไทยไม่ทิ้งกัน

สศร.จัดแผนศิลปะร่วมสมัยช่วยเหลือศิลปินโดนพิษโควิด-19 เพราะคนไทยไม่ทิ้งกัน สิ่งใดที่ช่วยได้ต้องช่วยกันคนละไม้ละมือในยามที่ทุกคนเผชิญกับการแผ่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเราเท่านั้นแต่ทั่วโลกเวลานี้อย่างช่วงเวลานี้ภาครัฐเริ่มทยอยมาตรการช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19

ในส่วนของศิลปิน ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 นับเป็นวิกฤตการณ์ที่ร้ายแรงครั้งหนึ่งของโลก ที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อให้ก้าวผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้ ในส่วนของสศร.ได้ดำเนินการ อย่างแรกให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 โดยการรณรงค์ผ่านกลุ่มเครือข่ายศิลปินร่วมสมัย ทั้งรูปแบบโปสเตอร์ จัดทำบทเพลงแร็ป anti visus covid-19 บงกช ยุพา ผู้ชนะการประกวดจากโครงการเพลงไทยแร็ปร่วมสมัยของสศร. รวมถึงรณรงค์ทำความสะอาดแหล่งชุมชน สถานที่สาธารณะ การสอนประดิษฐ์หน้ากากผ้า DIY และทยอยทำอินโฟรกราฟิก เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางสื่อโซเชียลของสศร.ด้วย

นอกจากนี้ จัดทำคลิปวีดิโอส่งต่อกำลังใจ ส่งมอบความห่วงใย ความหวังจากคนไทยหลากหลายสาขาอาชีพไปสู่บุคลากรทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานทุกภาคส่วน ที่เสียสละ ทุ่มเท อุทิศตน ทำงานเกี่ยวข้องกับโรคระบาดโควิด-19 อย่างเต็มกำลัง รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวอยู่บ้าน ตามแนวทาง อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากวโรดม นรเศรษฐโกศ หรือ GiFT My Project อดีตสมาชิกวงสีดา ที่โด่งดังจากเพลงคนทางนั้น มาแต่งเพลงแรงใจ ประกอบเนื้อหาคลิปดังกล่าวลงยูทูป
“นอกเหนือจากทำคลิปส่งกำลังใจแล้ว เรายังหาแนวทางการกู้วิกฤติการณ์ครั้งนี้ ซึ่งพบว่าส่งผลกระทบต่อเครือข่ายศิลปิน ทั้งด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ ขาดงาน ไร้รายได้จำนวนมาก ดังนั้นสศร.จึงต้องสร้างแผนจุดประกายความคิด เพื่อคืนการสร้างอาชีพ สร้างมูลค่าของการทำงานผ่านมิติศิลปะร่วมสมัย มุ่งที่จะช่วยเหลือทุกรูปแบบ ทุกด้านอย่างเต็มที่” ดร.วิมลลักษณ์ ผอ.สศร. กล่าวห่วงศิลปินร่วมสมัยเพราะคนไทยไม่ทิ้งกัน เป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน สู้ไปด้วยกัน ให้ผ่านพ้นวิกฤติไวรัสโควิด-19 ประเทศไทยต้องชนะและกลับมาแข็งแรงกว่าเดิม

เครดิต(ชะมวง พฤกษาถิ่น สยามรัฐ 09/04/63)

https://siamrath.co.th/n/145750


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031