สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญรับชมงานแถลงข่าว “โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2563″ ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญรับชมงานแถลงข่าว “โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2563″ ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดงานแถลงข่าว
“โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2563″

ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ผู้สนใจสามารถรับชมทาง
เพจสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 224 8030 ต่อ 202 (ในเวลาทำการ)

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญรับชมงานแถลงข่าว “โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓” ในวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ผ่านทางเพจสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยการถ่ายทอดสด Facebook Live


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031