หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

#Rcac #วันนี้
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ณ อาคารหอศิลป์ ร่วมสมัยราชดำเนิน ทั้งภายใน ภายนอก และบริเวณโดยรอบของอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินทั้งหมด ตามมาตรฐานของการป้องกัน เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพอนามัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าชมนิทรรศการ ผู้ใช้บริการทั่วไป และผู้มาติดต่อราชการ เพื่อเตรียมพร้อมเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้งในภายหลัง

ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ และคิดถึง จากทีมงาน #Rcac หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#Covid19 #Artnocovid
#Rcacbkk #Rcac84 #84Rcac #Ratchadamnoencontrmporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031