Facebook Logo

เชิญชมนิทรรศการ และ แฟชั่นโชว์ “RAYONG TEXTILE AND PRODUCTS” ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ลายผ้าและเครื่องแต่งกาย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล

เชิญชมนิทรรศการ และ แฟชั่นโชว์ “RAYONG TEXTILE AND PRODUCTS” ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ลายผ้าและเครื่องแต่งกาย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทยจังหวัดระยอง

เชิญชมนิทรรศการ และ แฟชั่นโชว์

“RAYONG TEXTILE AND PRODUCTS”

ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ลายผ้าและเครื่องแต่งกาย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล

ภายใต้โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม (ผ้าตากะหมุก) ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดระยอง

19 กรกฏาคม 2567

17.00 น. : พิธีเปิด

แฟชั่นโชว์ ลายผ้าระยอง

พบกับ ตรี (ภรภัทร ศรีขจรเดชา)

ศูนย์การค้า แพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น จังหวัดระยอง

หมายเหตุ:

• นิทรรศการเปิดให้ประชาชนเข้าชม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

• เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 19 และ 20 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 น. – 19.00 น.

ที่มา Facebook สำนักงนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#จังหวัดระยอง#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง

#กระทรวงวัฒนธรรม#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#หอการค้าจังหวัดระยอง#YecRayong#สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทยจังหวัดระยอง#PassioneShoppingDestination

#Rcacbkk#Rcac#Rcac84#84Rcac#Ratchadamnoencontemporartartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031