เชิญชวนส่งผลงานการออกแบบหรือภาพถ่ายที่สอดคล้องกับโจทย์ ‘FREESPACE’

เชิญชวนส่งผลงานการออกแบบหรือภาพถ่ายที่สอดคล้องกับโจทย์ ‘FREESPACE’

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนส่งผลงานการออกแบบหรือภาพถ่ายที่สอดคล้องกับโจทย์ ‘Freespace’ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นส่วนหนึ่งของศาลาไทย (Thai Pavilion) ในนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ ๑๖

อ่านรายละเอียดหัวข้อ และการตีความ ‘Freespace’ ได้ที่
http://www.labiennale.org/en/architecture/news/07-06.html

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/open?id=0B-mdGw8OVscKNjJWVVJ1TWVqS2s


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031