Facebook Logo

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม การฝึกอบรมการบริหารจัดการพื้นที่แสดงงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (SMS : Small & Medium Space) รุ่นที่ 1 (จังหวัดเชียงราย)

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม การฝึกอบรมการบริหารจัดการพื้นที่แสดงงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (SMS : Small & Medium Space) รุ่นที่ 1 (จังหวัดเชียงราย)


#RcacPR #ประชาสัมพันธ์

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมการบริหารจัดการพื้นที่แสดงงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (SMS : Small & Medium Space) รุ่นที่ ๑ (จังหวัดเชียงราย)

เปิดรับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมการบริหารจัดการพื้นที่แสดงงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (SMS : Small & Medium Space) รุ่นที่ 1 (จังหวัดเชียงราย) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองศิลปะอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สร้างเครือข่ายการดำเนินงาน ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในระดับท้องถิ่น และระดับนานาชาติ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ศิลปะ การออกแบบ และจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเงื่อนไข

1. มีความมุ่งมั่นอยากเป็นนักบริหารจัดการพื้นที่แสดงงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

2. เป็นเจ้าของพื้นที่ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่แสดงงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย

3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบตามกำหนดเวลา

4. ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓ ครั้ง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการพื้นที่แสดงงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้ตลอดทั้งโครงการ

5. เมื่อสิ้นสุดโครงการ สามารถนำเสนอผลงานการพัฒนาพื้นที่แสดงงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของตนเองได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

กำหนดการกิจกรรม

ครั้งที่ 1 วันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2567 ณ จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ 2 วันที่ 6 – 11 สิงหาคม 2567 ณ กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 3 วันที่ 6 – 9 กันยายน 2567 ณ จังหวัดเชียงราย

หมายเหตุ * กำหนดการและสถานที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

การรับสมัคร

1. ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร พร้อมข้อมูลประกอบเพื่อ “คัดเลือก” ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หมดเขตรับสมัครภายใน วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

2. สามารถส่งใบสมัครได้ทางลิงก์ https://docs.google.com/…/1pe-af…/edit

ในเว็บไซต์ www.ocac.go.th

หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โทร 0 2209 3759 – 60

ที่มา Facebook: สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#กระทรวงวัฒนธรรม

#Rcacbkk#Rcac#Rcac84#84Rcac#Ratchadamnoencontemporartartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031