เปิดรับสมัครแล้ว!!! กิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Young Artists Talent #15) ชิงทุนการศึกษารวม 100,000 บาท

เปิดรับสมัครแล้ว!!! กิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Young Artists Talent #15) ชิงทุนการศึกษารวม 100,000 บาท

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่นักศึกษาศิลปะทุกคนรอคอย ประจำปี 2567

มาถึงแล้ว กับ

“กิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

(Young Artists Talent #15 )

ในหัวข้อ ‘ศิลป์เชื่อมสัมพันธ์ ‘/ ART CONNECTING

ประเภทผลงาน จิตรกรรม (Painting) ประติมากรรม (Sculpture) ภาพพิมพ์ (Printmaking) และสื่อผสม (Mixed Media)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 มกราคม 2567

ประกาศผลการคัดเลือก 23 มกราคม 2567

ชิงทุนการศึกษารวม 100,000 บาท

(รายละเอียดเอกสารโครงการฯ สแกน QR CODE ที่ปรากฏ)

พิเศษสุด!!! ในปีนี้ ศิลปินรุ่นใหม่ที่ได้รับการตัดสินคัดเลือก จำนวน 10 ราย จะได้เดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูงและศึกษาดูงาน ด้านศิลปะในต่างประเทศด้วย

ด้วยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กำหนดจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิควิธีการ และประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยให้กับศิลปินรุ่นใหม่ โดยการคัดเลือกเยาวชนที่ศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ ซึ่งมีผลงานโดดเด่นและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 ราย

เพื่อการต่อยอด พัฒนาความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการสร้างสรรค์

งานศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินที่มีผลงานเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ จากนั้น จะตัดสินผู้ชนะซึ่งได้รับเงินรางวัลจากการประกวด จำนวน 3 ราย และคัดเลือกศิลปินรุ่นใหม่ ที่มีความสามารถ จำนวน 7 ราย รวมจำนวน 10 ราย เดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูงและศึกษาดูงาน ด้านศิลปะในต่างประเทศ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ เพิ่มพูนจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน รุ่นใหม่ อีกทั้งมีโอกาสพัฒนาแนวคิดและวิธีการสร้างงานโดยศึกษาและเรียนรู้จากศิลปินระดับโลก ทั้งนี้ ผลงาน ของศิลปินรุ่นใหม่ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจะได้นำไปจัดแสดงในนิทรรศการการแสดงผลงาน ของศิลปินรุ่นใหม่ ณ จังหวัดภูเก็ต

ระยะเวลาดำเนินการ

– เปิดรับผลงาน บัดนี้ – 5 มกราคม 2567 (พิจารณาจากวันที่และเวลา ประทับตราไปรษณีย์ และเวลา ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์เป็นสำคัญ)

– การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ 17 มกราคม 2567

– ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ 23 มกราคม 2567

– การอบรมพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ณ จังหวัดภูเก็ต 5 – 8 มีนาคม 2567

– กำหนดส่งผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ 7 มีนาคม 2567

– การตัดสินผู้ได้รับเงินรางวัล 8 มีนาคม 2567

– ประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับเงินรางวัล 8 มีนาคม 2567

– อบรมและศึกษาดูงานด้านศิลปะในต่างประเทศ ภายในเดือนสิงหาคม 2567

ในการนี้ กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โดยอ่านรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

https://www.ocac.go.th/wp-content/uploads/2023/11/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2-2567.pdf?fbclid=IwAR2MlmVSjU-iUHuLptSZinl-K0Ke86pVwaHRo95GRWAPfkKKP7vItzMdD8g

#ประกาศ #กิจกรรม #กิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#Rcacbkk#Rcac#Rcac84#84Rcac#Ratchadamnoencontemporartartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031