โครงการสาธิตการทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการสาธิตการทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพบรรยากาศ โครงการสาธิตการทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ภายในงานช่วงเช้าเป็นพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีนางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธาน

และการบรรยายให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ หรือไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

โดยคุณสุวรรณดี เพชรพรหม พยาบาลวิชาชีพชำนาญพิเศษ วิทยากรจากศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย และช่วงบ่ายเป็นการสาธิตการทำหน้ากากอนามัย โดยคุณจุรีพร ชัยเกตุ และคุณนรินทร์ คลิมทอง

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 การแพร่ระบาด อาการของโรค การป้องกันการติดเชื้อไวรัส สามารถป้องกันตนเอง และลดการแพร่กระจายเชื้อได้

#COVID19 #coronavirus #mask #RCAC


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031