ขอเชิญชมเสวนาออนไลน์วิชาการ วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ “เมื่อลมเรื่องเล่า: เทพปกรณัมฮินดู ในวายุมหาปุราณะ”

ขอเชิญชมเสวนาออนไลน์วิชาการ วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ “เมื่อลมเรื่องเล่า: เทพปกรณัมฮินดู ในวายุมหาปุราณะ”

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมออนไลน์ดีๆ กับการเสวนาวิชาการ สำหรับผู้สนใจวรรณกรรม และประวัติศาสตร์

“เมื่อลมเล่าเรื่อง: เทพปกรณัมฮินดู ในวายุมหาปุราณะ”

ขอเชิญผู้สนใจ วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ และผู้สนใจ ร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเทพปกรณัมฮินดูวายุมหาปุราณะ หรือเข้ามาเรียนรู้ไปด้วยกัน กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาสันสกฤต
ซึ่งทำการศึกษาแปลความคัมภีร์วายุมหาปุราณะมาเป็นภาษาไทย ซึ่งนับเป็นการแปลคัมภีร์เล่มนี้เป็นภาษาไทยครั้งแรกของประเทศ และยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเอกสารโบราณสู่ความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

การเสวนาวิชาการออนไลน์ ร่วมเสวนาโดย

  • ผศ.สยาม ภัทรานุประวัติ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ผศ.ดร.นาวิน โบษกรนัฏ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย
ดร.ตรงใจ หุตางกูร และ สุนิติ จุฑามาศ
นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564
เวลา 13.00 – 15.00 น.

ถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage:
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC
https://www.facebook.com/sac.anthropology/

ขอขอบคุณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

#เทพปกรณัม #วายุมหาปุราณะ  #ประวัติศาสตร์ #เสวนาออนไลน์ #SAC #ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
#วรรณกรรม

#Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031