ขอเชิญชม นิทรรศการ “Art Create Phranakhon” โดย กลุ่ม มีกิม สตูดิโอ

ขอเชิญชม นิทรรศการ “Art Create Phranakhon” โดย กลุ่ม มีกิม สตูดิโอ

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์
#ขอเชิญชม

นิทรรศการ “Art Create Phranakhon”
โดย กลุ่ม มีกิม สตูดิโอ

ผลงานศิลปะร่วมสมัยทั้งงานทัศนศิลป์หลากหลายเทคนิค และดนตรี ของศิลปินรุ่นใหม่ 11 ท่าน จากโครงการ “ศิลปะร่วมสมัยสร้างสรรค์แลนด์มาร์คใหม่ให้หัวใจพระนคร”

  • โครงการ “ศิลปะร่วมสมัยสร้างสรรค์แลนด์มาร์คใหม่ให้หัวใจพระนคร” เป็นโครงการที่ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย ส่งเสริมการพัฒนาศิลปินรุ่นใหม่ พัฒนาศิลปะในท้องถิ่น (ชุมชน) รวมถึงพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม โดยนำทุนทางศิลปวัฒนธรรมที่มีในชุมชนบริเวณโดยรอบคูคลองเมืองเดิม กรุงเทพมหานคร มาสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยโดยศิลปินรุ่นใหม่ อันนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดในมิติต่าง ๆ ต่อไป

จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 – 16 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องนิทรรศการ 5 และห้องปฏิบัติการ 1
ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

——————————————————————————–

*เปิดงาน วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2


(การจัดงานเป็นไปตามมาตรการฯ แบบเข้มงวด จำกัดจำนวนคน)

โครงการศิลปะร่วมสมัยสร้างสรรค์แลนด์มาร์คใหม่ให้หัวใจพระนคร
สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#Artcreatephranakhon #กลุ่มมีกิมสตูดิโอ

#RcacPR #Upcoming
#Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031