ขอเชิญรับฟังเสวนา ภายใต้หัวข้อ NEW CREATIVITY – NEW NORMAL – NEW CULTURE – สร้างสรรค์วิถีใหม่เชิงวัฒนธรรม วันที่ 19 พฤษภาคม เวลา 13.00 น. (ลงทะเบียนไม่มีค่าใช้จ่าย)

ขอเชิญรับฟังเสวนา ภายใต้หัวข้อ NEW CREATIVITY – NEW NORMAL – NEW CULTURE – สร้างสรรค์วิถีใหม่เชิงวัฒนธรรม วันที่ 19 พฤษภาคม เวลา 13.00 น. (ลงทะเบียนไม่มีค่าใช้จ่าย)

#RcacPr #ประชาสัมพันธ์

มนุษย์จะอยู่อย่างสร้างสรรค์ได้อย่างไร ในยุค COVID-19 ?
#Happy With New Normal

ร่วมหาคำตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปด้วยกัน

19 พฤษภาคมนี้ เวลา 13.00 –15.30 น.

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญรับฟังเสวนา ภายใต้หัวข้อ
New Creativity – New Normal – New Culture – สร้างสรรค์วิถีใหม่เชิงวัฒนธรรม

โดยวิทยากรพิเศษ รศ.ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ ในประเด็นด้านวิถีวัฒนธรรมชุมชน/วัฒนธรรมชุมชนด้านโบราณคดี และผศ.ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง ในประเด็นด้านศิลปะร่วมสมัย พร้อมนักศึกษาปริญญาเอก (รุ่นที่ 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

…เราพร้อมแล้วที่จะร่วมหาทางออก เปิดมุมมองสร้างสรรค์สิ่งใหม่ไปกับคุณ ผ่านช่องทาง
ZOOM และ Facebook Live ทางเพจ Culture – Based Design Arts Ph.D.

สนใจลงทะเบียน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) คลิก
shorturl.at/vBFG8

https://docs.google.com/forms/d/1Jf6qKyi771Xm3g1GPujR2HugrPZKqsNoe_oXjZkQJBM/viewform?edit_requested=true

#การเสวนา #Newnormal #Covid19 #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
#คณะมัณฑนศิลป์ #มหาวิทยาลัยศิลปากร

#Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #RatchadamnoenContemporaryArtCenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031