ขอเชิญรับฟัง โครงการหนังสือเสียง Podcast ‘เสียงเพรียกภายในและการเดินทาง’ จาก 5 ศิลปินศิลปาธร เพื่อเยียวยาจิตใจในยามวิกฤติโควิด-19

ขอเชิญรับฟัง โครงการหนังสือเสียง Podcast ‘เสียงเพรียกภายในและการเดินทาง’ จาก 5 ศิลปินศิลปาธร เพื่อเยียวยาจิตใจในยามวิกฤติโควิด-19

#RcacPr #ประชาสัมพันธ์

#ขอเชิญรับฟัง

โครงการหนังสือเสียง Podcast
‘เสียงเพรียกภายในและการเดินทาง’


ร้อยเรียงพลังเสียงความห่วงใยจาก 5 ศิลปินศิลปาธร เพื่อเยียวยาจิตใจในยามวิกฤติโควิด-19

ผลิตภายใต้โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สถานีวิทยุศึกษา สนับสนุนการจัดทำโครงการ

นายนฤเบศ  สมฤทธิ์ ครีเอทีฟรายการ กล่าวว่า  โครงการหนังสือเสียง Podcast 'เสียงเพรียกภายในและการเดินทาง' 
 ดำเนินรายการ โดย คุณโกมุท คงเทศ นักจัดรายการ “เพลินวรรณกรรม” สถานีวิทยุศึกษา FM92 MHz เจ้าของรางวัล   ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2563 ร่วมกับทีมงาน ได้แก่ 
 คุณสันติ ธนลาภอนันต์ เป็นผู้ควบคุมการผลิต 
 และออกแบบศิลป์ โดยคุณสกลณัฏฐ์ เจริญวราวุฒิ และคุณธนิกานต์ ทวนเงิน 
 มีวัตถุประสงค์การเพื่อนำเสนอทัศนะและผลงานวรรณกรรม จากศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 5 ท่าน  
 มุ่งสื่อสารให้ผู้เผชิญวิกฤติโควิด-19 ได้รับพลังเพื่อการมองชีวิตอย่างมีความหวัง  โดยเผยแพร่ “สื่อเสียง” ที่มีเนื้อหาเป็นพลังบวก ในยามที่สังคมและประเทศชาติเผชิญภาวะวิกฤติโควิด-19 ซึ่งผู้คนต้องการการฟื้นฟู และเยียวยาจิตใจ

โดยได้รับเกียรติจาก 5 ศิลปินศิลปาธรสาขาวรรณศิลป์   ร่วมบันทึกเสียงและมอบผลงานเขียนให้ผู้ดำเนินรายการอ่านประกอบดนตรี จัดทำเป็นรูปแบบของหนังสือเสียง หรือ Podcast รวมเป็นพลังความห่วงใยในครั้งนี้ ได้แก่

  • คุณไพวรินทร์ ขาวงาม (ศิลปาธรสาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ. 2551)
  • คุณอรสม  สุทธิสาคร (ศิลปาธรสาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ. 2552)
  • คุณเรวัตร์  พันธุ์พิพัฒน์ (ศิลปาธรสาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ. 2557)
  • คุณอุเทน มหามิตร (ศิลปาธรสาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ. 2563)
  • และ คุณวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง (ศิลปาธรสาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ. 2564)

ท่านสามารถรับฟังได้ทางช่อง Youtube เสียงเพรียกภายในและการเดินทาง
https://www.youtube.com/watch?v=YuX6NcCd23Q

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง เฟซบุ๊ก เสียงเพรียกภายในและการเดินทาง สถานีวิทยุศึกษา และเครือข่าย
https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87-110705987945002/


และเฟซบุ๊ก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ขอขอบคุณ เฟซบุ๊กเพจ เพรียกภายในและการเดินทาง
และสำนักงานศิลปวัฒธรรมร่วมสมัย

#podcast #เสียงเพรียกภายในและการเดินทาง #ศิลปินศิลปาธร #ศิลปาธร #วรรณกรรม

#Rcacfromhome
#Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031