ขอเชิญศิลปินเข้าร่วมโครงการศิลปะร่วมสมัยสร้างสรรค์แลนด์มาร์คใหม่ให้หัวใจพระนคร โดย กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอเชิญศิลปินเข้าร่วมโครงการศิลปะร่วมสมัยสร้างสรรค์แลนด์มาร์คใหม่ให้หัวใจพระนคร โดย กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

— ประชาสัมพันธ์ —

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการศิลปะร่วมสมัยสร้างสรรค์แลนด์มาร์คใหม่ให้หัวใจพระนคร

โดยกลุ่ม มีกิม สตูดิโอ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอเชิญศิลปินที่สนใจเข้าร่วมโครงการศิลปะร่วมสมัยสร้างสรรค์แลนด์มาร์คใหม่ให้หัวใจพระนคร

โดยนำแรงบันดาลใจจากแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ หากศิลปินท่านใดสนใจสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและจัดนิทรรศการ

สามารถส่ง Portfolio มาที่ inbox ทางเพจ

https://www.facebook.com/Megim-studio-151185012169114/

Page : Megim – studio

* จำกัดอายุ 20 ปีขึ้นไป

* แนวทางการสร้างสรรค์ ไม่จำกัดขนาดและเทคนิคใดๆ

.

.

.

“ ศิลปะร่วมสมัยสร้างสรรค์แลนด์มาร์คใหม่ให้หัวใจพระนคร” เป็นโครงการที่กลุ่มศิลปิน มีกิม สตูดิโอ และชุมชนบริเวณรอบคูคลองในกรุงเทพมหานคร จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน เพื่อให้กลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่บนเกาะรัตนโกสินทร์ ตลอดจนร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมใหม่ๆ ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้มาเยี่ยมเยือน โดยคัดเลือกพื้นที่คูคลอง 5 แห่ง รอบกรุงที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนให้มีชีวิตชีวา ได้แก่

1. คลองคูเมืองเดิม เป็นคลองที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดขึ้นเป็นคูเมืองด้านตะวันออกของกรุงธนบุรี เชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 2 ด้าน บริเวณโดยรอบมีสถาปัตยกรรมของอาคาร สถานที่รอบริมคลองสวยงาม น่าตื่นตาตื่นใจ

2. คลองหลอดวัดราชนัดดา เป็นคลองที่รัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดขึ้นในปี 2326 เมื่อครั้งย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมาอยู่ฝั่งพระนคร เชื่อมคลองคูเมืองเดิมออกไปบรรจบกับคลองรอบกรุง 2 คลอง เรียกชื่อตามลักษณะคลองว่า “คลองหลอด” เที่ยวรอบคลองมีวัดเทพธิดารามวรวิหาร อดีตที่พำนักของสุนทรภู่ โลหะปราสาทหนึ่งเดียวในโลกวัดราชนัดดา ภูเขาทอง วัดสระเกศ วัดโบราณสมัยอยุธยา รวมถึงหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน พื้นที่จัดแสดงศิลปะร่วมสมัย หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และย่านบางลำพู

3. คลองหลอดวัดราชบพิธ เป็นคลองคูเมืองเดิมตรงวัดราชบพิธ ผ่านถนนราชบพิธ ถนนดินสอ ถนนมหาไชย บรรจบคลองรอบกรุงตอนเหนือสะพานดำรงสถิต คลองนี้สำคัญต่อวิถีชีวิตคนในอดีตใช้สัญจรทางน้ำและค้าขาย รวมถึงใช้พร่องน้ำระบายน้ำบรรเทาน้ำท่วมกรุง

4. คลองโอ่งอ่าง เป็นคลองขุดสมัยรัชกาลที่ 1 ถือเป็นย่านค้าขายแต่อดีต กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนตลอดคลองเป็นโบราณสถานของชาติ ปัจจุบันมีการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพใหม่รอบคูคลอง มีถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างคึกคัก รอบคลองมีวัดชนะสงคราม วัดโสมนัส หรือวัดบพิตรพิมุข นอกจากนี้ ใกล้สำเพ็ง ย่านการค้าที่มีประวัติศาสตร์คู่กรุงรัตนโกสินทร์

5. คลองผดุงกรุงเกษม เป็นคลองรอบพระนครชั้นนอก รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดเมื่อปี 2394 ตัดผ่านคลองมหานาค ผ่านบริเวณหัวลำโพงปัจจุบัน ถือเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าสำคัญ เป็นอีกคลองอนุรักษ์ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบมีมากมาย มีตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม และกิจกรรมล่องเรือชมคลองย่านเทเวศร์ถึงหัวลำโพง

.

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย โทร 02 209 3754

ติดตาม “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่

Website : www.ocac.go.th

#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#ศิลปะร่วมสมัย#กองทุนสศร

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031