ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยผ่านระบบ ZOOM ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปี 2564 เสวนาครั้งที่ 1 หัวข้อ “การสร้างหอศิลป์และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชน” วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยผ่านระบบ ZOOM ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปี 2564 เสวนาครั้งที่ 1 หัวข้อ “การสร้างหอศิลป์และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชน” วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยผ่านระบบ Zoom ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปี 2564

เสวนาครั้งที่ 1 หัวข้อ “การสร้างหอศิลป์และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชน”

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.

บรรยายโดย

– นิมิตร พิพิธกุล / ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2550 และผู้ก่อตั้ง เสมาลัย เสมาไทย จ. นครราชสีมา

– ดร. วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร / ศิลปินผู้ก่อตั้งหอศิลป์ศาลเจ้า จ. นครปฐม

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรี ได้ที่ https://qrgo.page.link/dommp หรือสแกน QR Code (จำกัดจำนวน 95 ท่าน)


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031