ขอเชิญ ส่งประกวดการออกแบบ ดีไซน์มาสคอต ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท ในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2

ขอเชิญ ส่งประกวดการออกแบบ ดีไซน์มาสคอต ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท ในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญส่งประกวดการออกแบบ ดีไซน์มาสคอต ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท ในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2

Thailand Biennale, Korat 2021 ภายแนวคิด Butterflies Frolicking on the Mud Engendering Sensible Capital “เซิ้ง…สิน ถิ่นย่าโม”

กำหนดการ*ปิดรับส่งผลงาน : 15 ตุลาคม 2564

ประกาศผลผู้ชนะเลิศ : 20 ตุลาคม 2564

คุณสมบัติ ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นนักเรียน นักศึกษา ศิลปิน หรือประชาชนทั่วไป มีสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทย

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง และใบสมัคร https://www.m-culture.go.th/nakhonratchasima/ewt_news.php…


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารการชิงทุน https://www.facebook.com/ThailandBiennaleKorat2021

ติดตามได้ทาง
www.satitm.chula.ac.th

0862445402 (คุณเนม)

#ThailandBiennaleKorat

#ประกวดศิลปะ #งานประกวดศิลปะ #ประกวดงานศิลปะ #ชิงทุน #ผลงานศิลปะ #ประกวดศิลปกรรม #ประกวดวาดภาพนานาชาติ


ขอขอบคุณ Thailand Biennale Korat

https://www.facebook.com/ThailandBiennaleKorat2021

แนวคิดหลักของงาน Thailand Biennale, Korat 2021

https://www.m-culture.go.th/nakhonratchasima/article_attach/article_fileattach_20210918005522.jpg

แบบฟอร์มข้อมูลผู้สมัคร

https://www.m-culture.go.th/nakhonratchasima/article_attach/article_fileattach_20210918005540.jpg

แบบฟอร์มรูปแบบการส่งผลงาน

https://www.m-culture.go.th/nakhonratchasima/article_attach/article_fileattach_20210918005606.jpg

#Rcacfromhome #Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031