ขอแสดงความยินดี กับ ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 7 สาขา

ขอแสดงความยินดี กับ ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 7 สาขา

#RCAC

ขอแสดงความยินดี กับ ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น

รางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2564

ทั้งหมด 7 สาขา ได้แก่

สาขาทัศนศิลป์

นายปรัชญา พิณทอง

สาขาสถาปัตยกรรม

รศ.ดร.ต้นข้าว ปาณินท์

สาขาวรรณศิลป์

นายวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง

สาขาดนตรี

ผศ.ดร.อโณทัย นิติพน

สาขาศิลปะการแสดง

นางสาวสุมณฑา สวนผลรัตน์

สาขาศิลปะการออกแบบ

นายกฤษณ์ เย็นสุดใจ

สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว

นายนวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

โดย

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ได้ดำเนินการคัดเลือกศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล“ศิลปาธร” มาตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2547

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิลปินร่วมสมัยรุ่นกลาง ที่ได้ทุ่มเทพลังความคิด สติปัญญา และจิตใจอันมุ่งมั่น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัย

โดยมีผลงานซึ่งได้รับการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันมีศิลปินที่ได้รับรางวัล“ศิลปาธร”

รวมทั้งสิ้น 1 พระนาม และ 87 รายชื่อ

ทั้งนี้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

กระทรวงวัฒนธรรม ได้เตรียมความพร้อม

ในการจัดงานเปิดตัว “ศิลปาธร” ประจำปี 2564 โดยมีพิธีมอบเงินรางวัลจำนวนหนึ่งแสนบาท

พร้อมด้วยกิจกรรมเสวนา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้

จากศิลปิน “ศิลปาธร” ทั้ง 7 ท่านในวันดังกล่าว

โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในลำดับต่อไป สามารถดาวน์โหลดประกาศได้ตามตัวลิงค์ด้านล่างนี้

http://ocac.go.th/…/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8…

ขอขอบคุณ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture/?__cft__[0]=AZXSA1qcBVgDB8-nLONIGBjkA1HOgw52WeHlxSH81S47x0RB38WVlXUjFVyeZ5ANSDd9ojLVhc7gRwSPA3k3e50NjfxuOfKDepQzbjvDIfREPPpHQdBvQjLKFE9T2CXWK0mnGmF1ufqpAzCiXtis68zs&__tn__=-UC%2CP-R

#RcacPR#Rcacbkk#Rcac84#84rcac#Ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031