นิทรรศการ รางวัลศิลปินร่วมสมัยดีเด่นศิลปาธร 2561 ในสาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ) โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (เผยแพร่พระเกียรติคุณ ในฐานะองค์ศิลปินศิลปาธร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2563)

นิทรรศการ รางวัลศิลปินร่วมสมัยดีเด่นศิลปาธร 2561 ในสาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ) โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (เผยแพร่พระเกียรติคุณ ในฐานะองค์ศิลปินศิลปาธร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2563)

#ศิลปาธร 2561

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลศิลปินร่วมสมัยดีเด่นศิลปาธร 2561 แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในสาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ)

รางวัล “ศิลปาธร” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับศิลปินไทยร่วมสมัยที่มีผลงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่มีการจัดมอบรางวัลในสาขาดังกล่าว รวมถึงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการถวายรางวัลศิลปาธรแด่พระบรมวงศานุวงศ์…

(ภาพถ่ายจากนิทรรศการ ศิลปินศิลปาธร ประจำปี 2561 ณ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เมื่อ 7 สิงหาคม 2561)

#ศิลปินศิลปาธร#รางวัลศิลปาธร#ศิลปาธร#สาขาศิลปะการออกแบบ#ออกแบบ#แฟชั่นและเครื่องประดับ

#สศร#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#นิทรรศการศิลปาธร#ศิลปะร่วมสมัย

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#Rcac#Rcacbkk#Rcac84#84rcac#Ratchadamnoencontemporaryartcenter

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

๘ มกราคม ๒๕๖๔

“องค์ศิลปินศิลปาธร” สาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ) ประจำปี 2561 ทรงมี พระปรีชาสามารถในงานออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับ พระปรีชาญาณเปรียบประดุจเส้นไหมที่ร้อยเรียงเรื่องราว ความคิด เชื่อมโยงมิติทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ชุมชนและการศึกษาจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์สูง ทรงผสานนำเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ไทยเผยแพร่สู่สากล เป็นที่ประจักษ์และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ผลงานทรงออกแบบ มีความโดดเด่นและส่งอิทธิพลต่อแนวทางการพัฒนา ในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอของประเทศไทย ทรงเป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ทั้งด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการทรงงานด้วยความวิริยะพากเพียร

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031