ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 (YOUNG ARTISTS TALENT #12) ถึง 7 พฤษภาคม 2564

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 (YOUNG ARTISTS TALENT #12) ถึง 7 พฤษภาคม 2564

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
#ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 (Young Artists Talent #12)

ซึ่งจากเดิมปิดรับสมัครในวันที่ 20 เมษายน 2564
ทางสำนักงานฯ ได้ขยายเวลาในการจัดส่งและสมัครได้ถึง 7 พฤษภาคม 2564
ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
ยังมีความรุนแรงต่อเนื่องส่งผลต่อกระบวนการรับสมัครจึงต้องใช้เวลายาวนาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิควิธีการและประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย ให้กับศิลปินรุ่นใหม่ โดยจะทำการคัดเลือกเยาวชนที่ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ ซึ่งมีผลงานโดดเด่นและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 ราย เพื่อเป็นการต่อยอด พัฒนาแนวคิดฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2209 3755
และสามารถดาวน์โหลดประกาศพร้อมใบสมัครได้ที่ตัวลิงค์ด้านล่างนี้
https://rb.gy/kekvku

ตัวลิงค์ประกาศการขยายเวลา
http://ocac.go.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf

#โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่
#Rcacbkk #Rcac #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031