ประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก # 2 ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ”

ประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก # 2 ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ”

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม
#ประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก # 2 ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ”
ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,019,000 บาท และ โล่รางวัลเกียรติยศจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทั้งนี้โครงการศิลปินร่วมสมัย
สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก # 2
โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกสารการประกาศผลการประกวดภาพถ่ายโครงการศิลปินร่วมสมัย
สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก # 2
http://ocac.go.th/wp-content/uploads/2021/04/ประกาศผล-ภาพถ่าย-9-เมษา.pdf

Gallery รางวัล

ประเภท นักเรียน นักศึกษา :
https://www.facebook.com/media/set?vanity=RPSThailand&set=a.3753681404680786

ประเภท ประชาชนทั่วไป :
https://www.facebook.com/media/set?vanity=RPSThailand&set=a.3754031141312479

ประเภท ภาพถ่ายดีเด่นประจำภูมิภาค :
https://www.facebook.com/media/set?vanity=RPSThailand&set=a.3753907677991492

ประเภท ภาพร่วมจัดแสดง :
https://www.facebook.com/media/set?vanity=RPSThailand&set=a.3753745741341019
.

ประเภทรางวัล

การประกวดครั้งนี้มีจำนวนรางวัลทั้งสิ้น 1,121 รางวัล และ เงินรางวัลรวม 2,019,000 บาท โดยแบ่งเป็น

1. ประเภทนักเรียน/นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศนายกรัฐมนตรี และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2. ประเภทประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศนายกรัฐมนตรี และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย จำนวน 40 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลภาพถ่ายดีเด่นประจำภูมิภาค จำนวน 76 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยแบ่งเป็น 6 ภูมิภาค ดังนี้

ภาคเหนือ จำนวน 11 รางวัล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 22 รางวัล
ภาคกลาง จำนวน 23 รางวัล
ภาคตะวันออก จำนวน 9 รางวัล
ภาคตะวันตก จำนวน 7 รางวัล
ภาคใต้ จำนวน 16 รางวัล
กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 รางวัล

3. ภาพที่ร่วมแสดง

คณะกรรมการจะคัดเลือกภาพถ่าย
จากประเภทนักเรียน/นักศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป เป็นภาพร่วมแสดง
จำนวน 959 ภาพ

จะได้รับเงินค่าสร้างสรรค์ผลงาน
ภาพละ 1,000 บาท

#โครงการศิลปินร่วมสมัยสู้ภัยโควิดด้วยจิตสำนึก #2
#บันทึกคนไทยหัวใจไม่เคยท้อ #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #กระทรวงวัฒนธรรม
#สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

#Rcacbkk #Rcac #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031