ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์ #ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 6
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การขยายเวลาการจัดสรรเงินอุดหนุน

การพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564
เปิดโอกาสให้ศิลปินและองค์กรเครือข่าย ที่ประสงค์จะดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินโครงการจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นั้น


บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาโครงการที่เสนอเข้ามา โดยมีโครงการที่ผ่านเกณฑ์สมควรได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จำนวน 5 โครงการ ได้แก่

  • ลำดับที่ 1 โครงการเผยแพร่ความรู้ “การต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ด้วยงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อชุมชน” ผู้เสนอโครงการ วิสาหกิจชุมชน บ้านช่างสกุลบายศรี
  • ลำดับที่ 2 โครงการงิ้วไทยร่วมสมัย YUANEEN เย้ยฟ้าท้ารัก: วัฒนธรรมไทย-จีน กับความเท่าเทียมกันของมนุษย์ ผู้เสนอโครงการ นายยุทธนา อัครเดชานัฏ
  • ลำดับที่ 3 โครงการอบรมการสร้างภาพยนตร์สั้นแบบออนไลน์ของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสู้ภัยโควิด – 19 ผู้เสนอโครงการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
  • ลำดับที่ 4 โครงการปันคลิป ปันสุข ผู้เสนอโครงการ มูลนิธิช่างเถิด
  • ลำดับที่ 5 โครงการศิลปินร่วมส่งเสียงเพลงเป็นสะพานใจ รวมพลังไทยฝ่าวิกฤตโควิด 19 ผู้เสนอโครงการ มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด

ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ที่มา
http://ocac.go.th/

ประกาศ
http://ocac.go.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8.pdf

ขอขอบคุณ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยครั้งที่6 #โครงการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #ขอรับงบประมาณสนับสนุน
#ข่าวสาร #ข่าวสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031