ประกาศผลการคัดเลือกการประกวดสัญลักษณ์งาน (Mascot) งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021

ประกาศผลการคัดเลือกการประกวดสัญลักษณ์งาน (Mascot) งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์ #ประกาศผล

ตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง การประกวดสัญลักษณ์งาน (Mascot)

งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021

ประกาศผลการคัดเลือกการประกวดสัญลักษณ์งาน (Mascot)
งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีไอเดียสร้างสรรค์สำหรับนักออกแบบ ดีไซน์สัญลักษณ์งาน (Mascot) เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2

Thailand Biennale, Korat 2021

คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดสัญลักษณ์งาน (Mascot) โดยมีผล
การคัดเลือก จำนวน 3 ผลงาน ดังรายชื่อต่อไปนี้

  1. นายภานุวัตน์ เสงี่ยม ผลงาน สินสะออน รางวัลชนะเลิศ
  2. นายนพดล อนันต์ถาวร ผลงาน น้องมาเลศ รางวัลชมเชย
  3. นายรัชพล พัฒนถาบุตร์ ผลงาน เซิ้ง รางวัลชมเชย

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564 (ประกาศจังหวัดนครราชสีมา)

รายละเอียดเพิ่มเติม / For More Information :

ที่มา https://www.facebook.com/ThailandBiennaleKorat2021/

ขอขอบคุณ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม และ เฟซบุ๊กเพจ ThailandBiennaleKorat2021

#ประกาศผล #การคัดเลือกการประกวดสัญลักษณ์งาน #Mascot #งานมหกรรมศิลปะนานาชาติครั้งที่2 #ThailandBiennaleKorat2021 #Korat #ThailandBiennale

#Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031