งานแถลงข่าว โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021

งานแถลงข่าว โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์ #ข่าวสาร

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

งานแถลงข่าวโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา เวลา 16.00 น.

นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

พร้อมด้วยนางสาวศิริพรรณ ทองเจิม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ที่ปรึกษาโครงการฯ

และหัวหน้าส่วนราชการฯ ตลอดจน ทีมภัณฑารักษ์และศิลปินที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในงานแถลงข่าว “แนวทางการดำเนินงานโครงการมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021”

และการเตรียมความพร้อม ด้านการรักษาความปลอดภัย และการจราจร ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ความพร้อมของภาคธุรกิจฯ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019

โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

พ.ต.อ.เอนก ศรีกิจรัตน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ และวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ Art Gallery and Exhibition ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สามารถชมไลฟ์การแถลงข่าวได้ที่ เฟซบุ๊ก วัฒนธรรมจังหวัด นครราชสีมา

https://www.facebook.com/korat.culture/videos/566106677789949

https://www.facebook.com/korat.culture

ขอขอบคุณ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture

กำหนดจัดโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ต่อยอด แสดงศักยภาพความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปิน การบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในระดับมหกรรมหรือเทศกาลศิลปะนานาชาติรวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากลในมิติด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

#โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ#ThailandBiennaleKorat2021#นครราชสีมา#Thailandbiennale#korat

#Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031