ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงแบบแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย (OCAC : YOUNG ART MODEL 2020) วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 (เป็นวันที่ 2)

ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงแบบแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย (OCAC : YOUNG ART MODEL 2020) วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 (เป็นวันที่ 2)

#ประมวลภาพกิจกรรม 

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมเป็นคณะกรรมการ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงแบบแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย (OCAC : Young Art Model 2020) พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งยังมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเป็นวันที่ 2 ในเรื่องของการอบรมให้ความรู้เรื่องมารยาทไทย และ การแต่งหน้านางแบบพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพให้เยาวชนรุ่นใหม่ ได้มีพื้นที่แสดงความสามารถด้านแฟชั่น ปลูกฝังค่านิยมและความรักในผ้าไทย และการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

Cr. ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก

https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture

#Youngartmodel #ocac #การแสดงแบบแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย #นางแฟชั่นฟ้าไทยร่วมสมัย

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#RCAC #RCAC84#RCACBKK#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน #Ratchadamnoencontemporaryartcenter


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031