ประมวลภาพ พิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 6) วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

ประมวลภาพ พิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 6) วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

#Rcac #ภาพบรรยากาศ

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดพิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 6) โดยได้รับเกียรติจากนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีฯ

พร้อมด้วย นางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ คณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนตัวแทนชุมชนบ้านโพนสูง, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปรางค์นคร, ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านมะค่า, ชุมชนคุณธรรมบวร On Tour บ้านธงชัย

ร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติในการประกาศผลและพิธีมอบรางวัล ให้แก่ทีมเยาวชนต่อไปนี้รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ ทีมชุบแป้งทอดจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

(นายตุลย์ รักคู่ และน.ส.ชลธี เจวารี)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศได้แก่ ทีมจิไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (น.ส.ปนัดดา โนนใหม่และ ศีริลักษณ์ ชูช่วงไชย)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 2 รางวัลได้รับเงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ทีมขอจั๊กโบก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นายชยพล บุญเรียงและนายพีรพัฒน์ เจียมทอง)และทีมแฮปปี้พัฟ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (นายอันวา บาเหะ และ นายอธิวัฒน์)

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 และการนำเสนอผลงานของผู้ผ่านเข้ารอบตัดสิน ณ บริเวณพื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 (โซน A) หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

และสามารถติดตามรายละเอียดของโครงการฯ เพิ่มเติมได้ทางเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และเพจชนช้างกราฟิก

#ชนช้างกราฟิก #ชนช้างกราฟิกปีที่6 #นักออกแบบรุ่นใหม่ #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #กระทรวงวัฒนธรรม

#84rcac #RCACBKK #RCAC84 #RCACPR #RatchadamnoenContemporaryArtCenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031