ประมวลภาพ พิธีเปิด “นิทรรศการผลงานสะสมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (OCAC’S ART COLLECTION)” วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564

ประมวลภาพ พิธีเปิด “นิทรรศการผลงานสะสมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (OCAC’S ART COLLECTION)” วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564

#ประมวลภาพกิจกรรม #พิธีเปิดนิทรรศการ

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น.

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเปิดนิทรรศการ “นิทรรศการผลงานศิลปะสะสมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (OCAC’s ART COLLECTION)” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สร้างคุณค่าในเชิงสุนทรียะอันเป็นเครื่องสะท้อนประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัยให้เป็นที่ประจักษ์

โดยการนำผลงานศิลปะอันล้ำค่าที่อยู่ภายใต้ความดูแลของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จำนวนกว่า 70 ผลงาน

โดยมี นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ กล่าวรายงานถึงการจัดนิทรรศการดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานเปิดฯ ในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศิลปิน แขกผู้มีเกียรติ และผู้สนใจงานศิลปะร่วมสมัยเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้นิทรรศการผลงานสะสมฯ จะจัดแสดง และเปิดให้เข้าชมจำนวน 2 ครั้ง

ครั้งแรกระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 9 พฤษภาคม 2564 (พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1)

ครั้งที่สองระหว่างวันที่ 7 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2564 (พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 2)

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#RCAC84#RCACBKK#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031