ระเบียบและมาตรการ การใช้เข้าบริการหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19)

ระเบียบและมาตรการ การใช้เข้าบริการหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19)

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ขอความร่วมมือ ผู้เข้าชมนิทรรศการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในหอศิลป์ฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

จากประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรฯ เพื่อเป็นการป้องกันและแพร่ระบาด การแพร่เชื้อไวรัส Covid-19 จากสถานการณ์ในปัจจุบัน

—————————————

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

#RCAC84#RCACBKK#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031