สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญ ส่งประกวดภาพถ่าย “โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #3” ในหัวข้อ “ร้อยพลังไทย สู้ภัยโควิด”

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญ ส่งประกวดภาพถ่าย “โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #3” ในหัวข้อ “ร้อยพลังไทย สู้ภัยโควิด”

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญ ส่งประกวดภาพถ่าย “โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #3”

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์
#กิจกรรมดีๆ

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญ ส่งประกวดภาพถ่าย
“โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #3”

ในหัวข้อ “ร้อยพลังไทย สู้ภัยโควิด”
ขอเชิญ ส่งประกวดภาพถ่าย
“โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #3”

โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีใจรักในการถ่ายภาพ
ได้ร่วมถ่ายทอดความคิดและสะท้อนมุมมอง เพื่อร้อยเรียงเรื่องราวความร่วมมือทางด้านการสาธารณสุขของไทย ในการเอาชนะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
อาทิ การบริหารจัดการ และการรับมือในเหตุการณ์ต่าง ๆ ของบุคลากรด่านหน้า การให้บริการฉีดวัคซีน ความร่วมมือในภาคประชาชน และในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

เปิดรับภาพผลงาน วันที่ 3 – 19 กันยายน 2564 (ปิดระบบรับภาพวันที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 23.59 น.)

ค่าตอบแทนการสร้างสรรค์ผลงาน :
คณะกรรมการจะคัดเลือกและตัดสินภาพถ่าย จากผู้ส่งภาพเข้าประกวดทั้งหมด เป็นภาพที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 100 ภาพผลงาน
โดยจะได้รับเงินค่าตอบแทนการสร้างสรรค์ผลงาน ภาพละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร

รายละเอียดเพิ่มเติม :
http://www.rpst.or.th/covid-19-and-cooperation/

และ https://zhort.link/eFZ

ขอขอบคุณ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#การประกวดภาพถ่าย
#โครงการศิลปินร่วมสมัยสู้ภัยโควิดด้วยจิตสำนึก3 #ร้อยพลังไทยสู้ภัยโควิด
#ภาพถ่ายโควิด

#Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031