หอธรรมพระบารมี ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะร่วมสมัย การวาดภาพลายเส้น สีน้ำ สื่อผสมและการออกแบบอักษร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2563 ณ หอธรรมพระบารมี

หอธรรมพระบารมี ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะร่วมสมัย การวาดภาพลายเส้น สีน้ำ สื่อผสมและการออกแบบอักษร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2563 ณ หอธรรมพระบารมี

หอธรรมพระบารมี ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชน ระดับ ม. 1 – 6 เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะร่วมสมัย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

โดยเยาวชนจะได้ฝึกฝนประสบการณ์เทคนิคการวาดภาพลายเส้น สีน้ำ สื่อผสมและการออกแบบอักษร โดยศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ บัญชา ศรีวงศ์ราช ชัชวาล รอดคลองตัน จินดา เนื่องจำนงค์ และภานุ สรวยสุวรรณ และการใช้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยศิลปินแห่งชาติ สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2563 ณ หอธรรมพระบารมี

กรุณาสมัครล่วงหน้าทาง

Facebook :www.facebook.com/barameeofart/

Line : barameeofart


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031