หอศิลปร่วมสมัยราชดำเนิน ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วันจันทร์ 17 พฤษภาคม 2564

หอศิลปร่วมสมัยราชดำเนิน ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วันจันทร์ 17 พฤษภาคม 2564

#Rcac #วันนี้
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งภายใน ภายนอก และบริเวณโดยรอบของอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ได้แก่ ห้องออดิทอเรียม ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ห้องจัดแสดงนิทรรศการทั้งหมด ส่วนของสำนักงาน ฯลฯ ตามมาตรการฯ
เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของผู้เข้าชมนิทรรศการ ผู้ใช้บริการทั่วไป และผู้มาติดต่อราชการ
ด้วยความห่วงใย จาก #Rcac

ขณะนี้ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินอยู่ระหว่างปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 18 – 31 พฤษภาคม 2564
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 29) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

*และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

#โควิด19 #โควิด19เราต้องรอด
#Rcacbkk #Rcac84 #84Rcac #Ratchadamnoencontrmporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031