หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

#Rcac #เมื่อวานนี้

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งภายใน ภายนอก และบริเวณโดยรอบของอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ได้แก่ ห้องออดิทอเรียม ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ห้องจัดแสดงนิทรรศการทั้งหมด ส่วนของสำนักงาน ฯลฯ ตามมาตรการฯ
เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของผู้เข้าชมนิทรรศการ ผู้ใช้บริการทั่วไป และผู้มาติดต่อราชการ 

ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ และคิดถึง จากทีมงาน #Rcac หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ขณะนี้ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินอยู่ระหว่างปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ Covid-19

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

#Covid19 #Artnocovid
#Rcacbkk #Rcac84 #84Rcac #Ratchadamnoencontrmporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031