หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการ เฉพาะเดือนตุลาคม 2564

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการ เฉพาะเดือนตุลาคม 2564

#Rcac #ประกาศ

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ขอเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการ

เฉพาะเดือนตุลาคม 2564

เพื่อให้การดำเนินงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จากเดิมเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. เปลี่ยนเป็น
“เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 -17.30 น. วันอังคาร – อาทิตย์ (เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2224 8030 ต่อ 202 (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

Ratchadamnoen Contemporary Art Center will reopen at regular hours on 1st October, 2021.

#Artgallery #Artcenter #Contemporaryart
#Rcac #Rcac84 #84Rcac #Rcacbkk
#Ratchadamnoencontemporaryartcenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
#กระทรวงวัฒนธรรมข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031