หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เปิดให้บริการตามปกติ วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เปิดให้บริการตามปกติ วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564

#ประกาศ #เรากลับมาแล้ว
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เปิดให้บริการตามปกติ ระหว่างวันอังคาร – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

นิทรรศการที่จัดขึ้น
1. “นิทรรศการผลงานสะสมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” พื้นที่นิทรรศการ (ชั้น 1)
ผลงานศิลปะของศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทยหลากหลายรุ่น ที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้เก็บสะสมไว้เพื่อเป็นสมบัติของชาติ และให้ผู้สนใจงานศิลปะร่วมสมัยได้ศึกษา เรียนรู้ และดื่มด่ำกับผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าจากศิลปินไทย
*หมายเหตุ: ขยายเวลาจัดแสดงผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
2. “ห้องสมุดศิลปะร่วมสมัย” (ชั้น 2)
คลังความรู้ ที่จะนำเสนอหนังสือดี ๆ ที่น่าสนใจ ไว้ให้ทุกท่านได้ศึกษาและเรียนรู้งานศิลปะร่วมสมัยทุกแขนง
3. “ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน” (ชั้น 3)
ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความสัมพันธ์ของเหล่าชาติสมาชิกอาเซียนผ่านนิทรรศการถาวร ที่บอกเล่าเรื่องราวความเชื่อมโยงของชาติพันธ์ที่หลากหลาย
———————————————————
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผู้เข้าชมงานทุกท่านต้องปฏิบัติตามแนวทางการเข้าใช้บริการอย่างเคร่งครัด
———————————————————
ด้วยความปรารถนาดีจากหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031