แนวทางการปฏิบัติในการเข้าใช้บริการ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยความห่วงใยจากหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

แนวทางการปฏิบัติในการเข้าใช้บริการ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยความห่วงใยจากหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

แนวทางการปฏิบัติในการเข้าใช้บริการหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(สำหรับบุคคลทั่วไป/ผู้เข้าชมงาน ผลงาน นิทรรศการ/ผู้มาติดต่อราชการ พื้นที่บริเวณชั้น 1 ห้องออดิทอเรียม ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องสมุด และสำนักงาน) โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ต้องใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรืออุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ และใช้เจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ
  2. ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ ณ บริเวณทางเข้าด้านหน้า (เพียงประตูเดียว)

ไม่อนุญาต ให้ผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือเครื่องป้องกันการแพร่เชื้อ และผู้ที่มีอุณหภูมิที่ได้ผลจากเครื่องตรวจวัดเกิน 37.5 องศาเซลเซียส เข้าภายในหอศิลป์ฯ โดยเด็ดขาด

  1. ติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์การผ่านการตรวจฯ
  2. ลงทะเบียนการเข้าใช้บริการ ณ จุดลงทะเบียน ด้วยขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้

– สแกนคิวอาร์โค้ด ไทยชนะ ก่อนเข้าและหลังการเข้าหอศิลป์ฯ (กรณีไม่มีเครื่องมือสแกนให้

ลงลายมือชื่อ และเบอร์ติดต่อในสมุดที่ทางหอศิลป์ฯ จัดเตรียมไว้)

– ลงทะเบียนลายมือชื่อบันทึกในสมุดเยี่ยมชมหอศิลป์ฯ ณ จุดที่กำหนด

– กรณีต้องการเข้าชมศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ให้ลงทะเบียนหรือสแกน คิวอาร์โค้ด ไทยชนะ

ทั้งก่อนเข้า – ออกศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนอีกครั้งหนึ่ง จุดให้บริการ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3

  1. ศึกษาขั้นตอน แนวทางปฏิบัติการใช้หอศิลป์ฯ ก่อนเข้าใช้บริการ
  2. ปฏิบัติตามขั้นตอน Social Distancing และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร

มาตรการการเข้าใช้บริการห้องสมุด

– ต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และใช้เจลหรือแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนเข้าใช้งาน

– ลงลายมือชื่อ เข้า-ออก ทุกครั้งในการเข้าใช้บริการ

– จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ ไม่เกินครั้งละ 10 คน

– กำหนดจุดเว้นระยะที่นั่ง


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031