โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ (ONLINE)

โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ (ONLINE)

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กำหนดจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ จำนวน 70 ราย

เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ (Online) และตัดสินผู้ชนะเลิศจากการประกวด 3 อันดับ ซึ่งจะได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท 30,000 บาท และ 20,000 บาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ ผู้ได้การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการตัดสินให้ได้รับเงินรางวัลข้างต้น จะได้รับเงินรางวัลพิเศษ รายละ 5,000 บาท นอกจากนี้ ผลงานทั้งหมดที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้นำไปจัดแสดงในนิทรรศการการแสดงผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ ณ จังหวัดนครราชสีมา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 209 7755

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #กระทรวงวัฒนธรรม

#โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ #ออนไลน์ #ประกวดศิลปะร่วมสมัย #ศิลปินรุ่นใหม่

#Rcac#Rcacbkk#Rcac84#84rcac#Ratchadamnoencontemporaryartcenter#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031