ขอเชิญชมนิทรรศการออนไลน์ กงหราในนิทาน “เมืองสิด-แหมะเว” เล่าขานฉากบ้านภูมิเมือง “เมืองสิด-แหมะเว” กับชุมชนกงหรา-ชะรัด

ขอเชิญชมนิทรรศการออนไลน์ กงหราในนิทาน “เมืองสิด-แหมะเว” เล่าขานฉากบ้านภูมิเมือง “เมืองสิด-แหมะเว” กับชุมชนกงหรา-ชะรัด

#RcacPr #ประชาสัมพันธ์

#ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชมนิทรรศการออนไลน์
กงหราในนิทาน “เมืองสิด-แหมะเว” เล่าขานฉากบ้านภูมิเมือง
“เมืองสิด-แหมะเว” กับชุมชนกงหรา-ชะรัด


วันที่ 23 – 29 สิงหาคม 2564

ชุมชนกงหรา เป็นชุมชนขนาดใหญ่ชุมชนหนึ่งที่มีอายุยาวนานนับย้อนไปได้ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นอย่างช้า โดยเฉพาะในเขตตำบลชะรัด พัฒนาขึ้นจากการอพยพของมุสลิมหัวเมืองมลายู จึงมีชาวบ้านทั้งที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธอาศัยอยู่ร่วมกัน มีเอกลักษณ์โดดเด่นในแง่การอยู่ร่วมกันอย่างผสมกลมกลืนของคนต่างศาสนา
 ...
 นอกจากเอกลักษณ์โดดเด่นในแง่การอาศัยอยู่ร่วมกันระหว่างคนต่างศาสนาที่สามารถมองเห็นได้อย่างทุกวันนี้แล้วชุมชนกงหรายังมีวรรณกรรมประจำถิ่นเรื่องสำคัญที่สามารถอธิบายเรื่องความสัมพันธ์นี้ได้อีกด้วยคือ “เมืองสิด-แหมะเว” หรือ “เมืองสิด (ขุนแกล้ว) แหมะเว” 
 ..
วรรณกรรมเรื่องนี้มีความสำคัญกับชาวบ้านและชุมชนเป็นอย่างมากเพราะเชื่อว่าเคยเป็นมุขปาฐะก่อนจะกลายเป็นลายลักษณ์อักษรจากการที่คนในท้องถิ่นหยิบมาชำระและเผยแพร่ใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2496 และได้รับความนิยมเสมอมาในฐานะที่บันทึกประวัติศาสตร์ชุมชนเอาไว้ด้วยเนื่องจากมีฉากที่เชื่อมโยงเข้ากับสถานที่จริงในปัจจุบันได้เช่นบ้านในวังซึ่งเชื่อว่าเป็นที่ตั้งบ้านของนางแหมะเวหรือบ้านต้นประดู่ที่เป็นที่ตั้งของบ้านขุนเพชรขุนรามหัวหน้าผู้ชำระความคดีเมืองสิดฉุดลากและข่มขืนแหมะเวตลอดจนการแทรกเล่าตำนานหุบเขาพญาโฮ้งตำนานทวดโหมที่เป็นบ่อเกิดของประเพณีบูชาทวดโหมในปัจจุบัน

โครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประยุกต์วรรณกรรมท้องถิ่นให้มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ และการเพิ่มมูลค่าให้แก่มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อความงอกงามทางสังคมท้องถิ่นต่อไป

พิเศษ! รับหนังสือการ์ตูนฟรี เพียงเข้าชมนิทรรศการออนไลน์ “กงหราในนิทาน ‘เมืองสิด-แหมะเว’ เล่าขานฉากบ้านภูมิเมือง”
ที่นี่ https://www.kongra.info/

หรือติดตามทาง เฟซบุ๊กเพจ เมืองสิด-แหมะเว ศิลปะฟื้นชีวิตวรรณกรรม
https://www.facebook.com/muangsidkongra/

ขอขอบคุณ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
ติดตาม “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย”
ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.ocac.go.th

ขอขอบคุณ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

https://www.facebook.com/fund.ocac/

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
#ศิลปะร่วมสมัย #กองทุนสศร
#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย


#นิทรรศการออนไลน์ #วรรณกรรม
#Rcacfromhome
#Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031