ขอเชิญรับฟังการบรรยาย การอบรมด้านอาหารชาววัง เพื่อสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยผ่านงานวรรณศิลป์ ในงานพาเหรดงานศิลป์ (Palace Arts) “อาหารชาววังสวนสุนันทา” โดย คุณวรรณศักดิ์ ศรีหล้าศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดงร่วมสมัย พ.ศ. 2553

ขอเชิญรับฟังการบรรยาย การอบรมด้านอาหารชาววัง เพื่อสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยผ่านงานวรรณศิลป์ ในงานพาเหรดงานศิลป์ (Palace Arts) “อาหารชาววังสวนสุนันทา” โดย คุณวรรณศักดิ์ ศรีหล้าศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดงร่วมสมัย พ.ศ. 2553

#RcacPr #ประชาสัมพันธ์

“สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ร่วมกับกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ขอเชิญรับฟังการบรรยาย

การอบรมด้านอาหารชาววัง เพื่อสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยผ่านงานวรรณศิลป์ ในงานพาเหรดงานศิลป์ (Palace Arts)“อาหารชาววังสวนสุนันทา”โดยคุณวรรณศักดิ์ ศรีหล้าศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดงร่วมสมัย พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
“การสร้างสรรค์คำประพันธ์ในสื่อร่วมสมัย”
โดย นายปิยนัฐ ธนะบุตร (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประพันธ์)

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 – 12.00 น.


“การกำกับการแสดงสำหรับสื่อสร้างสรรค์”
โดย คุณวรรณศักดิ์ ศิริหล้า (ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดงร่วมสมัย พ.ศ. 2563)

การสร้างสรรค์สื่อ หลังจากการเข้าร่วมฟังบรรยายแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการต้องจัดทำ Storyboard นำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารชาววังและความงามทางวรรณศิลป์ ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมผลิตสื่อร่วมสมัยกับทีมงานมืออาชีพ และศิลปินระดับประเทศ

รับฟังการบรรยายสดทาง เฟซบุ๊ก สำนักศิลปะและวัฒนธรรมแหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU

#OACSSRU #สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย #สื่อสร้างสรรค์อาหารชาววัง #พาเหรดงานศิลป์ #PalaceArtsSSRU

#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ขอขอบคุณ
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ที่มา เฟซบุ๊ก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture

ติดตาม “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย”
https://www.facebook.com/fund.ocac/

ขอขอบคุณ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย โทร. 02 209 3754

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
#ศิลปะร่วมสมัย #กองทุนสศร
#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย


#เล่าเรื่องร่วมสมัย

“สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย” ได้ยินชื่อโครงการนี้แล้ว แอดมินก็รู้สึกสะดุดใจและชวนให้คิดต่อไปว่า หน้าตาของ “สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย” ที่ว่านี้จะเป็นเช่นไร เพื่อความกระจ่างเราไปฟังเรื่องเล่าจากเจ้าของโครงการ ว่าโครงการนี้มีคอนเซ็ปต์เป็นอย่างไรและมีกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจอะไรบ้าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เจ้าของรางวัลสุวรรณหงส์ทองคำ สาขา “อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยด้านศิลปะการแสดง” ในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564 เล่าให้ฟังว่า “สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “พาเหรดงานศิลป์ (Palace Arts)” อันเป็นแนวคิดในการนำศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลายที่มีต้นกำเนิดมาจากราชสำนักฝ่ายในสวนสวนสุนันทา ประกอบด้วย งานการครัว งานฝีมือประดิษฐ์ งานเครื่องหอม งานดอกไม้ไทย งานเย็บปักถักร้อย และงานภาพเขียนสีน้ำ ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากภูมิปัญญาของสตรีชาววัง สำนักพระวิมาดาเธอฯ แหล่งบ่มเพาะวิชาความรู้ ซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งมหาวิทยาลัยของสตรี

โดยในปี พ.ศ. 2565 นี้ โครงการพาเหรดงานศิลปะ (Palace Arts) ดำเนินงานภายใต้สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้จัดเป็น “ขบวนพาเหรดอาหารวังสวนสุนันทา” ด้วยการบูรณาการจากศาสตร์หลายแขนงโดยแบ่งเป็นโครงการต่างๆ ได้แก่

๑. โครงการสำรับวรรณศิลป์สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย เป็นการบูรณาการมรดกทางวัฒนธรรมสองแขนง ได้แก่ ด้านวรรณศิลป์ การใช้ภาษาในการสร้างสรรค์สมัยใหม่ โดยได้ศิลปินรุ่นใหม่ ธชย ประทุมวรรณ มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ควบคู่ไปการฝึกอบรมด้านอาหารชาววัง ภูมิปัญญาการครัวของสตรี ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อร่วมกันจัดทำเป็นสื่อสร้างสรรค์ด้านอาหารชาววัง ที่มีความร่วมสมัย โดยเฉพาะน้ำพริกลงเรือ ซึ่งมีเรื่องราวที่นำมาขับเคลื่อนในด้านวรรณศิลป์ เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้สำรับอาหารชาววังของสวนสุนันทาผ่านงานวรรณศิลป์ โดยเริ่มจากการอบรมให้ความรู้ เรื่องอาหารชาววัง และพอมาสู่งานประพันธ์ สุดท้ายก็จะมาเป็นเรื่องของการกำกับการแสดงสำหรับสื่อสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับเกียรติจากพี่กั๊ก วรรณศักดิ์ ศิริหล้า (ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดงร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๖๓)

๒. โครงการนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมออนไลน์ เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องอาหารชาววังสวนสุนันทา โดยนักศึกษาจะผลิตสื่อที่นำเสนอเรื่องราวของอาหารชาววังของสวนสุนันทา ตำรับพระวิมาดาเธอฯ โดยการจัดทำภาพสื่อความหมายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอาหารชาววัง และวีดิทัศน์กรรมวิธีการปรุงอาหารชาววัง เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และนำองค์ความรู้อาหารชาววังสู่ชุมชน โดยเชิญ Influencer ด้านอาหารเข้ามา workshop

๓. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปะและวัฒนธรรมด้านอาหาร บนฐานข้อมูลออนไลน์ Google Arts and Cultures ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมผลงานด้านศิลปะ โบราณวัตถุ และส่วนจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ในระดับนานาชาติ เพื่อให้คนจากทั่วทุกกมุมโลกเข้าชมผลงานและองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมได้อย่างเท่าเทียม

๔. โครงการนิทรรศการเวียนภายในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ในรูปแบบ “เทศกาลอาหารชาววัง”เป็นการจัดนิทรรศการหมุนเวียนภายในพิพิธภัณฑ์ และแหล่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นิทรรศการองค์ความรู้ด้านอาหารชาววังสวนสุนันทา การเสวนาวิชาการเรื่องอาหารชาววัง การสาธิตการปรุงอาหารตำรับชาววัง การออกร้านอาหารชาววัง พร้อมด้วยสื่อศิลปะร่วมสมัยที่ผสมผสานระหว่างการขับเพลง การแสดงศิลปร่วมสมัยและสาธิตการทำอาหารชาววังหลากหลายเมนู

๕. โครงการสร้างความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมชุมชน เป็นการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง อาหารชาววังสวนสุนันทา สู่ชุมชนภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้เกิดการส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย และสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตโครงการนี้จึงถือเป็นปรากฏการณ์แห่งความร่วมสมัยจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งศิลปิน คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและนักศึกษา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้มีความกลมกล่อมพร้อมเสิร์ฟสำหรับอาหารชาววังสวนสุนันทาด้วยสื่อศิลปะร่วมสมัย เพื่อให้เกิดผลงานศิลปะร่วมสมัยจากเป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์ อันได้แก่ งานวรรณศิลป์ไทย สำรับชาววัง และสื่อสร้างสรรค์ ที่สามารถเผยแพร่และนำไปต่อยอดสู่การรับรู้ในระดับนานาชาติต่อไป

สำหรับผู้สนใจติดตามกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ได้ทาง Facebook LIVE : @ArtsandCultureSSRU ทางเพจ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดือนมีนาคมมีการจัดกิจกรรมร่วมกับณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ (อิน) Tiktoker ชื่อดังด้านการปรุงอาหาร และเจ้าของเพจอินกำลังอิน ที่ร้าน InLove Bar & Restaurant (ท่าเรือเทเวศน์) เดือนเมษายน เป็นกิจกรรมของนักศึกษาร่วมกับ ศิลปิน เก่ง ธชย. จากนั้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2565 เป็นการจัดกิจกรรม “เทศกาลอาหารชาววัง” มีทั้งนิทรรศการศิลปะและอาหาร การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ พร้อมชมการสาธิตเมนูอาหารชาววังและงานศิลปะหลากหลายสาขา โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการและยังมีบทสรุปที่สวยงามของโครงการดังกล่าว ด้วยการนำสื่อที่จัดทำในครั้งนี้เผยแพร่เป็นองค์ความรู้ศิลปะและวัฒนธรรมด้านอาหาร บนฐานข้อมูลออนไลน์ Google Arts and Cultures เพื่อให้คนจากทั่วทุกมุมโลกเข้าชมผลงานและองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมได้อย่างเท่าเทียมอีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : #สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031