เปิดรับสมัครนักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมด้านอาหารชาววัง เพื่อสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยผ่านงานวรรณศิลป์ ส่วนหนึ่งในงานพาเหรดงานศิลป์ (Palace Arts) “อาหารชาววังสวนสุนันทา”

เปิดรับสมัครนักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมด้านอาหารชาววัง เพื่อสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยผ่านงานวรรณศิลป์ ส่วนหนึ่งในงานพาเหรดงานศิลป์ (Palace Arts) “อาหารชาววังสวนสุนันทา”

#RcacPr #ประชาสัมพันธ์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ร่วมกับกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

เปิดรับสมัครนักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมด้านอาหารชาววัง เพื่อสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยผ่านงานวรรณศิลป์ ส่วนหนึ่งในงานพาเหรดงานศิลป์ (Palace Arts) “อาหารชาววังสวนสุนันทา”

กิจกรรมการบรรยาย
วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
“พินิจสำรับชาววังสวนสุนันทา”
โดย นายชนะภพ วัณณโอฬาร (ภัณฑารักษ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม)

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
“การสร้างสรรค์คำประพันธ์ในสื่อร่วมสมัย”
โดย นายปิยนัฐ ธนะบุตร (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประพันธ์)

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
“การกำกับการแสดงสำหรับสื่อสร้างสรรค์”
โดย คุณวรรณศักดิ์ ศิริหล้า (ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดงร่วมสมัย พ.ศ. 2563)

การสร้างสรรค์สื่อ หลังจากการเข้าร่วมฟังบรรยายแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการต้องจัดทำ Storyboard นำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารชาววังและความงามทางวรรณศิลป์ ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมผลิตสื่อร่วมสมัยกับทีมงานมืออาชีพ และศิลปินระดับประเทศ

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
https://forms.gle/Fr5ZbTnWwvUGkmAE6

#OACSSRU #สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย #สื่อสร้างสรรค์อาหารชาววัง #พาเหรดงานศิลป์ #PalaceArtsSSRU

#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ขอขอบคุณ
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

(ที่มาโพสต์)

https://www.facebook.com/1953667534871223/posts/3070736979830934/

ติดตาม “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย”
https://www.facebook.com/fund.ocac/

ขอขอบคุณ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย โทร. 02 209 3754

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
#ศิลปะร่วมสมัย #กองทุนสศร
#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031