กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประกาศผลอนุมัติโครงการแก่ผู้ขอรับการส่งเสริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประกาศผลอนุมัติโครงการแก่ผู้ขอรับการส่งเสริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

#RcacPr #ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เรื่อง โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ขอขอบคุณ
กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

(ที่มาโพสต์)

https://www.facebook.com/818742368318975/posts/1751472658379270/

ติดตาม “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย”
https://www.facebook.com/fund.ocac/

ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.ocac.go.th
#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
#ศิลปะร่วมสมัย #กองทุนสศร
#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

ขอขอบคุณ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
#ศิลปะร่วมสมัย #กองทุนสศร
#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย


#ขอรับการส่งเสริม #ด้านศิลปวัฒนธรรม

#Rcacbkk #Rcac #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031