กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประกาศกำหนดระยะเวลาการยื่นขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประกาศกำหนดระยะเวลาการยื่นขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

#RcacPr #ประชาสัมพันธ์

โอกาสของคุณมาถึงแล้ว!
ศิลปิน กลุ่ม สมาคม หน่วยงาน หรือองค์กรใดที่มีโครงการดีๆ เกี่ยวกับทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 9 สาขา ต้องการขอรับทุนสนับสนุนเพื่อจัดการโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมาย
อ่านทางนี้…

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ได้ประกาศกำหนดระยะเวลาการยื่นขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยให้ยื่นแบบขอรับการส่งเสริมฯ
ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2564
(สิ้นสุดภายในเวลา 16.30 น. ของวันสุดท้าย)

สามารถสแกน QR Code เพื่ออ่านข้อมูลประกาศฯ และแบบขอรับการส่งเสริมจากกองทุนฯ หรือสามารถดาวน์โหลดผ่านลิ้งค์ ด้านล่างนี้

ผู้ขอรับการส่งเสริมสามารถยื่นเอกสาร ผ่าน 2 ช่องทาง
1. จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
- ประกาศฯ https://bit.ly/3y7dIoU
- แบบขอรับการส่งเสริมฯ และเอกสารแนบท้ายประกาศ https://drive.google.com/drive/folders/1o-257bg3b4465kU9EbN65_QgsMLAXkMd?usp=sharing

2. กรอกข้อมูลผ่านทาง Google Form ได้ที่ www.facebook.com/fund.ocac


https://forms.gle/3W7bSq6RGtEroq19A

ขอขอบคุณ
กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

(ที่มาโพสต์)

https://www.facebook.com/818742368318975/posts/1751472658379270/


ติดตาม “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย”
https://www.facebook.com/fund.ocac/

ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.ocac.go.th
#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
#ศิลปะร่วมสมัย #กองทุนสศร
#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

ขอขอบคุณ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

https://www.facebook.com/fund.ocac/

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
#ศิลปะร่วมสมัย #กองทุนสศร
#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย


#ขอรับการส่งเสริม #ด้านศิลปวัฒนธรรม

#Rcacbkk #Rcac #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031