ขอเชิญชวนบอกรักแม่ออนไลน์ ผ่านบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ “ฝากรักจากใจ ผ่านไซเบอร์”

ขอเชิญชวนบอกรักแม่ออนไลน์ ผ่านบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ “ฝากรักจากใจ ผ่านไซเบอร์”

กระทรวงวัฒนธรรม

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบอกรักแม่ออนไลน์
ผ่านบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์

“ฝากรักจากใจ ผ่านไซเบอร์”ในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564
ถึง 31 สิงหาคม 2564

ได้ที่ลิงค์ https://ecard.m-culture.go.th/ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031