สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประกาศผลการตัดสินศิลปินรุ่นใหม่ ที่ได้รับรางวัลในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2564

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประกาศผลการตัดสินศิลปินรุ่นใหม่ ที่ได้รับรางวัลในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2564

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์

#Rcac ขอแสดงความยินดีกับศิลปินรุ่นใหม่ ที่ได้รับรางวัลจากโครงการพัฒนาศักภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2564

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม


ได้ประกาศผลการตัดสินศิลปินรุ่นใหม่ที่ได้รับรางวัลในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้แก่

  • รางวัลชนะเลิศ นางสาวนาสิริ  ทองชู
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวพรกนก สืบกระแสร์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาววิกาวี  รัตตมณี

ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564

สามารถดาวน์โหลดประกาศได้ตามตัวลิงค์ด้านล่างนี้

http://ocac.go.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.pdfข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031