ขอเชิญชม กิจกรรมออนไลน์ “โครงการวาดฝันปันสุข ศิลปะร่วมสมัยเพื่อคนพิการ” โดยคณาจารย์จากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญชม กิจกรรมออนไลน์ “โครงการวาดฝันปันสุข ศิลปะร่วมสมัยเพื่อคนพิการ” โดยคณาจารย์จากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญชมกิจกรรม

“โครงการวาดฝันปันสุข ศิลปะร่วมสมัยเพื่อคนพิการ”
ภายใต้โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams
ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) และโรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 19 – 20 และ 23 สิงหาคม 2564

โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้ให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

  • 1. หัวข้อ “ศิลปะกับการสื่อสารในโลกยุคใหม่”  โดย ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู
  • 2. หัวข้อ “ศิลปะกับความงามทางสุนทรียภาพ” โดย ผศ.วิทยา   พลวิฑูรย์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
  • 3. หัวข้อ“อิทธิพลแห่งสีสัน” โดย ผศ.ไกรสร วิชัยกุล
  • 4. หัวข้อ “เทคนิคแม่พิมพ์ลายฉลุหลากสี” โดย รศ.ลิปิกร มาแก้ว
  • 5. หัวข้อ “เทคนิคการสร้างพื้นหลังด้วยสีอะคริลิก” โดย อ.เนติ พิเคราะห์

โดยสามารถติดตามรับชมได้
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams 
ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสถร์ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) และโรงเรียนศรีสิงวาลย์ เชียงใหม่ ในรูปแบบปฏิบัติการศิลปะร่วม Workshop ถ่ายทอดองค์ความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Art Workshop ผ่านระบบ Online
ณ ห้องปฏิบัติการทางศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ระหว่างศิลปินจำนวน 7 คน และนักเรียนของโรงเรียนศรีสังวาลย์จำนวน 15 คน

ภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จ จะจัดทำต้นแบบโปสการ์ดภาพผลงานศิลปะของนักเรียนพิการ และศิลปิน จำนวนทั้งสิ้น 24 ภาพ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน และช่องทางสื่อศิลปะออนไลน์ เพื่อสร้างคุณค่าและคุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ต่อไป 

ผู้สนใจติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ทาง โครงการวาดฝันปันสุข ศิลปะร่วมสมัยเพื่อคนพิการ

#โครงการวาดฝันปันสุข #ศิลปะร่วมสมัยเพื่อคนพิการ #กิจกรรมออนไลน์ #มทรล้านนา #โรงเรียนศรีสังวาลย์ #ถ่ายทอดองค์ความรู้ #อบรมเชิงปฏิบัติการ

#Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031