30 LOADING นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ โดย ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง แสดงระหว่างวันที่ 18 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

30 LOADING นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ โดย ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง แสดงระหว่างวันที่ 18 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

30 Loading
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ โดย ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง
18 – 23 กุมภาพันธ์ 2563
ห้องนิทรรศการ 5 ห้อง Workshop 1 และ 2 ชั้น 2
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
*พิธีเปิดนิทรรศการ วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
16.50 น.
ประธานในพิธี : คุณบุษราภรณ์ พรไพศาลศักดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031