“43/4” นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะภาพพิมพ์ โดย ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. – 1 มี.ค. 63

“43/4” นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะภาพพิมพ์ โดย ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. – 1 มี.ค. 63

“43/4”
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะภาพพิมพ์ โดย ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง
ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. – 1 มี.ค. 63
ห้องนิทรรศการ 5 และ U Gallery ชั้น 2
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

*พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 26 ก.พ. 63
เวลา 17.00 น.
ประธานในพิธี ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031